IRAN ITIL --- IRAN ITSM

تجارب ما در پیاده سازی در یک سازمان دولتی

مدیریت رخداد / مدیریت تجهیزات نرم افزاری
ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٢٥ 

مدیریت رخداد (Incident Management) :


هدف از مدیریت رخداد این است که عملکرد سرویسها در سریعترین زمان ممکن به حالت اول باز گردد و اینکه تاثیرات مهم در اعمال موسسه به حداقل برسد، بنابراین  بهترین سطح ممکن کیفیت و دسترس پذیری تضمین میشود. عملکرد نرمال سرویس به عنوان Service Operation در توافق سطح سرویس (SLA) تعیین میشود.

 


مدیریت تجهیزات نرم افزاری (Software Asset Management) :


مدیریت تجهیزات نرم افزاری (SAM)، تکنیکی است برای یکپارچه کردن افراد، فرآیندها و تکنولوژی تا اجازه داده شود که license های نرم افزارها و استفاده از آنها به صورت سیستماتیک ردیابی ، ارزیابی و مدیریت شود.هدف SAM کاهش هزینه های IT ، مخارج کلی منابع انسانی و ریسکهای ذاتی در صاحب بودن و مدیریت تجهیزات نرم افزاریست.
 SAM شامل امور زیر است : نگهداری license های نرم افزار; پیگیری صورت دارایی و استفاده از تجهیزات نرم افزاری; و نگهداری راهکارهای استاندارد و روالها در محدوده تعریف، گسترش، پیکربندی، استفاده و خارج از رده کردن تجهیزات نرم افزاری. SAM کامپوننت نرم افزار را در مدیریت تجهیزات IT نمایش میدهد.


کلمات کلیدی: itil ، incident management ، sla ، software asset management