IRAN ITIL --- IRAN ITSM

تجارب ما در پیاده سازی در یک سازمان دولتی

مدیریت تغییرات (Change Management)
ساعت ٧:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢٠ 

هدف مدیریت تغییرات این است که مطمئن شود که متدها و روشهای استاندارد شده برای اداره کردن موثر تمام تغییرات استفاده شود، برای اینکه تاثیرات سوء رخدادهای حاصل از تغییرات حداقل شده و برای اینکه عملیات روز به روز بهبود یابد.
یک تغییر معادل است با “یک رویداد که باعث یک یا چند وضعیت جدید در آیتمهای پیکربندی(CI) شود”. اهداف اصلی مدیریت تغییرات موارد زیر است :

  1. حداقل کردن قطع سرویسها
  2. کاهش فعالیتهای فرسوده شده
  3. بکارگیری اقتصادی از منابع درگیر با تغییرات

کلمات کلیدی: itil ، مدیریت تغییرات ، change management ، ci