IRAN ITIL --- IRAN ITSM

تجارب ما در پیاده سازی در یک سازمان دولتی

اصطلاحات مربوط به مدیریت تغییرات
ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۸/۱ 

تغییر : افزودن، تغییر دادن و یا حذف CI ها
درخواست برای تغییر(RFC): فرم مصرف شده برای ثبت جزئیات درخواست برای یک تغییر که به عنوان یک ورودی برای مدیریت تغییرات از طرف درخواست کننده تغییرات ارسال میشود.
زمانبندی پیشرو از تغییرات (FSC): زمانبندی که شامل جزئیات تمامی تغییرات در شرف انجام میباشد.


کلمات کلیدی: change management ، itil ، rfc ، fsc