IRAN ITIL --- IRAN ITSM

تجارب ما در پیاده سازی در یک سازمان دولتی

پاسخ به ده سوال اصلی ITIL (سوال سوم و چهارم)
ساعت ۱:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/۱٧ 

3- سازمان ما باید چه مقدار بزرگ باشد تا به ITIL نیاز داشته باشیم؟
ITIL فقط مختص سازمانهای بزرگ نیست. فرآیندهایی که توسط ITIL حمایت میشوند یک framework برای مدیریت تمامی سازمانهای IT میباشد. مادامی که شما این را درک نکردید که برای سازمان شما مناسب است که هر ابزار مدیریتی را پیاده سازی و رواج دهید، شما باید تمام best practice ها را ارزیابی کنید و معین کنید که کدام یک از آنها برای سازمان شما مناسبتر است. توصیه ما این است که نقاط درد و مشکل را تعقیب کنید. تشخیص دهید که چه چیزی بیشترین محصول را برای درو به شما میدهد.

4- چرا باید ITIL را بیاموزیم؟
آیا ما نمیتوانیم فقط کتابها را بخوانیم؟ این واقعا نادر است که ما بتوانیم به صورت شخصی و بدون کمک در یک سازمان کامل و با تکیه بر خواندن یک کتاب و آموختن مفاهیم آن را به کار ببریم. مادامیکه به صورت حاشیه ای موفق باشید، احتمال اینکه شما مشکلات را بیشتر از آنکه حل کنید، آنها را بسازید وجود دارد. EMA برخی آموزشها در سطوح پایه ای مختلف را برای سازمان شما پیشنهاد میکند. به سوال شماره 6 که در ادامه خواهد آمد توجه کنید.

شما همچنین خواهید دید که سازمانتان از استانداردسازی عبارات و درک کلی مفاهیم ارائه شده در آموزش ITIL سود خواهد برد.