IRAN ITIL --- IRAN ITSM

تجارب ما در پیاده سازی در یک سازمان دولتی

موارد مشابه ITIL
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/٢ 

مدیریت سرویس IT به عنوان یک مفهوم،با ITIL مرتبط  است و نه معادل با آن که در نسخه 2 شامل یک قسمت فرعی ویژه با نام مدیریت سرویس IT (ITSM) میباشد. ترکیب جلدهای پشتیبانی سرویس (Service Support) و تحویل سرویس (Service Delivery) در حکم محدوده استاندارد ISO/IEC 20000 یا همان BS 15000 قبل میباشد.

به جز ITIL، چارچوبهای دیگری نیز برای مدیریت سرویس IT موجود است. آژانس ارتباطات و تکنولوژی های آموزشی بریتانیا (BECTA) چارچوبی برای پشتیبانی فنی ICT بر مبنای ITIL ایجاد کرد که برای مدارس که دارای دپارتمانهای IT خیلی کوچک هستند تقلیل یافته بود.

سازمانهایی که احتیاج دارند تا چگونگی ارتباط فرآیندهای ITIL و فرآیندهای وسیعتر IT را متوجه شوند و یا به جزئیات سطوح وظایف برای راهنمایی پیاده سازی مدیریت سرویس نیاز دارند میتوانند از IBM Tivoli Unified Process (ITUP) استفاده نمایند. مانند MOF ، ITUP نیز همردیف با ITIL است، اما به عنوان یک مدل فرآیند یکپارچه کامل شناخته شده است.

سازمانهای کوچکتر که استفاده از برنامه ها و متریالهای کامل ITIL در آنها توجیه پذیر نیست میتوانند از بررسی Microsoft Operations Faramework که بر اساس ITIL و با محدودیت بیشتر بنا نهاده شده اند، سود ببرند.

enhanced Telecom Operations Map (eTOM) که توسط TeleManagement Forum منتشر شده است چارچوبهای دیگری را در جهت telecommunications service provider پیشنهاد میکند.


کلمات کلیدی: itil ، مدیریت سطح سرویس ، iso/iec 20000 ، itup