IRAN ITIL --- IRAN ITSM

تجارب ما در پیاده سازی در یک سازمان دولتی

جزئیات چارچوب ITIL نسخه 2
ساعت ٦:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱٧ 

پشتیبانی سرویس :


نظم در پشتیبانی سرویس ITIL بر روی کاربران سرویسهای ICT متمرکز شده است و اصولا در رابطه است با اینکه آنها مطمئن شوند که دسترسی به سرویسهای مناسب برای قواعد تجارت برای پشتیبانی دارند.
در یک تجارت یا موسسه ، مشتریها و کاربران نقطه ورود به مدل فرآیند هستند. آنها به وسیله موارد زیر با پشتیبانی سرویس درگیر میشوند:
• دنبال تغییرات گشتن
• نیاز به ارتباط ، به روزرسانیها
• داشتن اشکالات ، جستجوها
Service Desk تنها نقطه ارتباط برای مشتریان برای بیان مشکلاتشان است.این تلاش میکند که این را حل کند، اگر یک راه حل مستقیم موجود باشد یا یک رخداد بسازد. رخدادها یک زنجیره از فرآیندها را راه اندازی میکنند : مدیریت رخداد (Incident Management)،  مدیریت اشکال (Problem Management)، مدیریت تغییر(Change Management)، مدیریت انتشار (Release Management) و مدیریت پیکربندی (Configuration Management). این زنجیره از فرآیندها با استفاده از پایگاه داده مدیریت پیکربندی پیگیری(CMDB) میشود  که هر فرآیندی را ذخیره میکند و مستندهای خروجی را برای قابلیت ردیابی میسازد.(Quality Management)